Een open deur: maak lobbyen transparant

Een open deur: maak lobbyen transparant

Unilever verhuist niet naar Nederland. En de dividendbelasting blijft. De dividend-blamage lijkt het beeld van BV Nederland of ‘een verzorgingsstaat voor multinationals’ te bevestigen. Is dit beeld terecht? Onderzoeksbureau SOMO keek in de agenda’s van Nederlandse...
Buiten de klimaatlijntjes kleuren

Buiten de klimaatlijntjes kleuren

Dit regeerakkoord is “het groenste ooit”, liet D66 trots weten. Nederland gaat de Parijsdoelen halen en helpt zo de opwarming van de aarde beperken tot twee graden. Rutte III belooft 49% minder uitstoot van CO₂ in 2030, 9% extra op de Europese norm. Nederland wordt...
Een goede burger is een werkende burger

Een goede burger is een werkende burger

In het regeerakkoord wordt een visie op werken gepresenteerd die moderner is dan die van het vorige kabinet. Er wordt gedacht aan meer sociale zekerheid voor zzp’ers en aan maatregelen die het makkelijker maken personeel aan te nemen. Zoals verlaging van belasting op...