Klimaatpositief

Buiten de klimaatlijntjes kleuren

19.10.2017

Ellyn

Leestijd: minuutje

Het kabinet moet vernieuwing aanmoedigen in plaats van de rommel van het oude systeem op te ruimen.

Dit regeerakkoord is “het groenste ooit”, liet D66 trots weten. Nederland gaat de Parijsdoelen halen en helpt zo de opwarming van de aarde beperken tot twee graden. Rutte III belooft 49% minder uitstoot van CO₂ in 2030, 9% extra op de Europese norm. Nederland wordt een duurzame koploper.

De meest in het oog springende maatregel is het plan om CO₂ uit de zware industrie af te vangen en onder de grond op te slaan. Dit moet een reductie van 18 megaton opleveren. Een enorm getal. Extra windmolens op zee leveren maar een besparing van 4 megaton op. Maar eerdere experimenten met het afvangen van CO₂ – o.a. in de haven van Rotterdam – zijn faliekant mislukt. Als we op dit plan afgaan, lijkt de kans dat we ‘Parijs’ echt gaan halen dus klein.

Terwijl er andere oplossingen mogelijk zijn. Het kabinet kan inzetten op de opschoning van industriële processen. In de landbouw, die andere grote vervuiler, kan de productie van kunstmest bijvoorbeeld met waterstof in plaats van aardgas. De universiteit Wageningen experimenteert met het sluiten van de kringloop van grondstoffen en afval op Nederlandse boerderijen, zodat ze klimaatneutraal produceren. Het kabinet moet vernieuwing aanmoedigen in plaats van de rommel van het oude systeem op te ruimen. Dat is dweilen met de kraan open.

Meer lezen

Zo wordt Nederland wél een groene koploper
De zes grootste missers van het klimaatbeleid
Landbouwafval recyclen

Zoek op artikel

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Sluit je aan bij de community en ontvang de nieuwsbrief met artikelen, events en andere ontwikkelingen!