Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.laatbloeien .nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, gaan we er vanuit dat je de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en deze aanvaard. 

Gebruik van informatie

LaatBloeien Werkt b.v. streeft ernaar altijd juiste en actuele (prijs)informatie te vermelden op de website. Hoewel deze informatie zorgvuldig wordt samengesteld, staat LaatBloeien Werkt b.v. niet in de voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LaatBloeien Werkt b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website, en ook niet  voor het niet goed functioneren ervan. Door gebruik van de website, het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail, kan niet zonder meer een relatie tussen LaatBloeien Werkt b.v. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

LaatBloeien Werkt b.v. garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails, reserveringen en boekingen (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met LaatBloeien Werkt b.v. te communiceren, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. LaatBloeien Werkt b.v. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. LaatBloeien Werkt b.v. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van LaatBloeien Werkt b.v. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke wijze dan ook verveelvoudigd gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat LaatBloeien Werkt b.v. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.