Privacy- en Cookiestatement

In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met privacy van bezoekers van onze website. Die uitleg gaat zowel over het verzamelen van persoonsgegevens als het gebruik van cookies.

Contactgegevens van LaatBloeien

LaatBloeien Werkt B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71389105. Wij zijn bereikbaar via e-mail: hallo@laatbloeien.nl. Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Als je gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden je persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek/vraag te voldoen.
 • Als je een rondleiding boekt of een vergader- of evenementenruimte reserveert, gebruiken wij jouw gegevens om je de gewenste dienst te kunnen verlenen. Let op: wij kunnen hierbij gebruik maken van een externe dienstverlener, waarbij jouw gegevens ook door deze externe dienstverlener worden verwerkt.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij je gegevens om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen.
 • Wij verwijzen op onze website naar onze social mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Eventbright). Wanneer je doorklikt naar deze kanalen dan kunnen wij daar gegevens over verwerken, maar de meeste gegevens worden in dat geval verwerkt door Facebook/Instagram/LinkedIn/Eventbright. Als je wilt weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan kun je hun privacy statement raadplegen.
 • Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als je onze website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zie daarvoor ook ons policy inzake Google Analytics hieronder.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host, of de dienst die wij gebruiken voor agendabeheer). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen die buiten de EER liggen. In dat geval zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen bij een partij die ofwel is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, ofwel bij een partij die een door de Europese Unie verplicht gestelde modelovereenkomst hanteert.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij jouw gegevens verwerken (zie hiervoor bij ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’):

 • Als je gegevens hebt achtergelaten middels het contactformulier, dan verwerken wij je gegevens om aan je vraag te voldoen. Als jevraag niet leidt tot verdere dienstverlening, dan bewaren wij de gegevens maximaal een jaar.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven verwerken wij je persoonsgegevens zolang je je toestemming niet intrekt. Nadat je je hebt uitgeschreven verwijderen wij je persoonsgegevens na 30 dagen.
 • Algemene gegevens over je websitebezoek bewaren wij gedurende ten hoogste een jaar.

Welke rechten heb je?

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • Je hebt het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat jij jouw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Als je persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden dan zullen je persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als je meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij stellen het wel op prijs als je eerst je klacht kenbaar maakt bij ons, zodat wij de gelegenheid krijgen om dit op te lossen.

Wat is een cookie?

LaatBloeien maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

De cookies die worden gebruikt in deze website zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

1- Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer je bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen, dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

2- Functionele cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die door Google Inc. (“Google”) wordt geleverd. Indien je het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer zodat door de website geanalyseerd kan worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jou gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie gebruiken om jou gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien hij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van je browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door het gebruiken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

LaatBloeien heeft Google Analytics bovendien ´privacyvriendelijk´ ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter verdere bescherming van je privacy heeft LaatBloeien de volgende maatregelen genomen:

 • het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • LaatBloeien maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door het verwijderen of uitschakelen van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.