Boer zoekt baan

De prijzen voor landbouwgrond zijn hoog en de winstmarges klein. Hoe kun je als boer toch zorgen voor een zeker bestaan? De Brabantse boerderij De Herenboeren doet het anders: niet de boer, maar gezinnen uit de omgeving bezitten het land.

Lees verder