De echte prijs van water

De echte prijs van water

Kraanwater drinken is een van de makkelijkste manieren om duurzamer te leven. Toch kopen we nog steeds flesjes bronwater, omdat veel mensen denken dat dit water natuurlijker en dus beter voor je is. Vreemd, want Nederlands kraanwater is brandschoon. Zo schoon, dat...
Burgerparticipatie naar Wikipedia-model

Burgerparticipatie naar Wikipedia-model

Burgerinitiatieven in Vogelaarwijken kregen 200 miljoen van de overheid. Maar de inzet van bewoners nam juist af. Als een project overheidssteun krijgt, moet het vaak aan beleidseisen- en doelstellingen voldoen. Burgers krijgen te maken met een wirwar aan regeltjes,...
Boer zoekt baan

Boer zoekt baan

Wie boer wil worden, kiest voor een onzeker bestaan. De prijzen voor landbouwgrond zijn hoog en de winstmarges klein. Een Brabantse boerderij probeert het daarom met een ánder businessmodel. Bij de Herenboeren is het niet de boer die het land bezit, maar gezinnen uit...
Druppelende ijsschotsen

Druppelende ijsschotsen

We kennen de spreadsheets, de rapporten, de data: abstracte taal die ons duidelijk moet maken dat het om een groot probleem gaat, dat het al bijna te laat is. “Er is een wetenschappelijke en ideologische taal om uit te leggen wat er met het weer gebeurt,” schrijft...