Democratie van morgen

Burgerparticipatie naar Wikipedia-model

10.01.2017

Timo

Leestijd: minuutje

Burgers krijgen te maken met een wirwar aan regeltjes, die ervoor zorgt dat ze hun interesse verliezen.

Burgerinitiatieven in Vogelaarwijken kregen 200 miljoen van de overheid. Maar de inzet van bewoners nam juist af. Als een project overheidssteun krijgt, moet het vaak aan beleidseisen- en doelstellingen voldoen. Burgers krijgen te maken met een wirwar aan regeltjes, die ervoor zorgt dat ze hun interesse verliezen.

Hoe moet het dan wel? Misschien is het een idee, zegt socioloog Justus Uitermark, als de overheid vooral een faciliterende rol op zich neemt. Vergelijk het met Wikipedia. Ambtenaren dragen zorg voor de financiering en infrastructuur van initiatieven, maar de inhoud wordt bepaald door burgers. Zij zien vaak scherper wat werkt. Zo kan bestaand beleid worden aangevuld, en hou je bovendien de mogelijkheid open om er – als dat nodig is – tegenin te gaan.

Een voorbeeld is Urban Resort in Amsterdam. Dit initiatief vormt de brug tussen gemeente, woningcorporaties en kunstenaars. Urban Resort verhuurt publiek vastgoed als betaalbare woon- en werkruimte, maar laat de organisatie over aan de mensen in het pand. Gebruikers zorgen zelf voor maatschappelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld door workshops te geven of een buurtcafé te runnen. Dat is een aantrekkelijk idee: zo kunnen we de goede intenties van de overheid gebruiken om burgerparticipatie te stimuleren.

Meer lezen

Justus Uitermark over overheid als server
Website Urban Resort

Zoek op artikel

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Sluit je aan bij de community en ontvang de nieuwsbrief met artikelen, events en andere ontwikkelingen!