Een betere wereld begint bij de blauwe envelop

Een betere wereld begint bij de blauwe envelop

Als je in het stemhokje staat, denk je meestal niet direct aan de belastingdienst. Dat moeten we juist wel doen: de blauwe envelop bepaalt niet alleen wat Nederland te besteden heeft aan zorg, wegen of onderwijs, we oefenen er ook invloed mee uit op de toekomst. Op...
Van koopgeneratie naar huurgeneratie

Van koopgeneratie naar huurgeneratie

De overheid stimuleert, al sinds de jaren vijftig, het kopen van een huis. De gedachte was altijd dat je zo sociaaleconomische ongelijkheid verkleint. Die wordt behalve door verschil in inkomen, ook veroorzaakt door verschil in vermogen. Als lagere inkomens tegen lage...
Elke korrel graan telt

Elke korrel graan telt

In de file staan met een ronkende motor is goed voor de economie. Maar als je je werk mist om te zorgen voor een zieke ouder, dan hapert de groei. Dat komt doordat we economische groei meten aan de hand van één getal, het bruto binnenlands product (bbp). Elk jaar en...