Ondernemen met impact

HOE SALACIA BEDRIJVEN HELPT MET HUN IMPACT BOEKHOUDING

08.11.2022

Amber

Leestijd: even zitten

Het is voor ons heel belangrijk dat bedrijven op basis van twee indicatoren beslissingen gaan nemen; dus niet alleen op basis van euro’s, maar ook op basis van impact - sociale impact en milieu.

Salacia Solutions helpt bedrijven om naast hun financiële boekhouding ook hun impact boekhouding, de ecologische voetafdruk, met dezelfde kwaliteit bij te houden. We spraken hierover met Kees Kerstens, een van de co-founders: 

“Het is voor ons heel belangrijk dat bedrijven op basis van twee indicatoren beslissingen gaan nemen; dus niet alleen op basis van euro’s, maar ook op basis van impact – sociale impact en milieu.”

Je bent Salacia Solutions samen met Lenny gestart. Waarom zijn jullie hiermee begonnen?

Voorheen werkten wij samen met veel grote bedrijven. Daar schrokken we nogal van de staat van de impact boekhoudingen van die bedrijven. Het was een aaneenknoping van Excelletjes.

Er was dus al wel een impact boekhouding?

Ja, maar dit zagen we bij de grote bedrijven – laat staan hoe kleinere bedrijven het op dat moment deden. We zagen dat als we bedrijven echt verder willen helpen om te verduurzamen, ze daar dan wel de data voor moeten hebben om het echt te kunnen doen. Er moest dus een eenvoudig systeem komen waarmee het voor veel bedrijven makkelijk wordt om hun impact zelf te kunnen bijhouden. Zo kunnen duizenden bedrijven zelf hun impact meten, met wat hulp van ons bij de start.

Hoe werkt dat precies, het meten van de ecologische voetafdruk?

We maken gebruik van bestaande data die bedrijven eigenlijk al hebben, maar nooit gebruiken om impact te bereken. Wij maken slim gebruik van bijvoorbeeld energiedata, brandstofdata en inkoopdata, dat combineren wij met impact databases. Zo komen wij tot gevalideerde impact berekeningen voor bedrijven.

Wat zijn nou de uitdagingen bij het meten van zo’n voetafdruk?

Er zijn een paar uitdagingen. Bedrijven moeten hun data net wat anders gaan bijhouden, dus bijvoorbeeld bij een factuur niet alleen maar het factuurnummer, de datum en de kosten maar ook de kilowatturen of liters. Die laatste hebben wij juist nodig. Dus een uitdaging ligt aan de kant van de bedrijven. Ga dingen goed bijhouden, want dat maakt het makkelijker. Een andere grote uitdaging voor veel bedrijven is dat dit er óók weer bijkomt, terwijl ze al veel andere dingen aan hun hoofd hebben, zoals de inflatie en de inkoop van goederen. Wij zeggen daarom juist dat bedrijven duurzaamheid moet verweven in het oplossen van de huidige crisis. Want als je minder energie gaat gebruiken of slimmer je grondstoffen gaat inkopen, heb je daar op den duur profijt van. Je wordt dus én duurzamer én je kan kosten besparen. Zo gaat het hand in hand. Kortom, beschikbaarheid van data en prioriteit van beslissing nemers zijn twee van de grootste obstakels.

Hoe hopen jullie hier ondernemers mee te helpen?

Wij zijn op zoek naar ondernemers die echt zelf willen verduurzamen. We zien dat veel bedrijven verduurzamingsinitiatieven starten en dan tegen twee problemen aanlopen. Ze weten niet in welke mate die projecten gaan bijdragen aan het reduceren van hun grootste emissies en als ze dan een initiatief gestart hebben, kunnen ze moeilijk monitoren in welke mate ze daadwerkelijk duurzamer worden. Als je die data wel hebt, dan weet je veel beter waar je grootste emissiebronnen zitten en welke initiatieven het beste bijdragen in het reduceren hiervan. En daar kunnen wij ze bij helpen.

Dus het doel is dat je als ondernemer voortaan goed geïnformeerde beslissingen maakt, niet alleen op het gebied van geld maar ook van uitstoot?

Ja, echt data gedreven. Wij faciliteren dus data gedreven besluitvorming op het gebied van impact. De financiële data hebben bedrijven al.

Jullie hebben voor LaatBloeien ook een impactrapport gemaakt, daar zijn veel dingen in naar voren gekomen waar wij als bedrijf iets aan kunnen doen. Wat zou jij de huurders of gebruikers van ons concept willen meegeven? Wat kunnen zij met het rapport?

Energieverbruik maakt ruim tweederde uit van al de emissies. Ja, aan de ene kant kun je zeggen: onze impact als huurder daarin is indirect en dat ligt primair bij de gebouwbeheerder. Maar je kunt altijd wat doen: de verwarming wat lager bijvoorbeeld, of de airco minder lang aan.

Als we inzoomen op hoe jullie bedrijven helpen, zijn dat echt grotere bedrijven omdat zij moeten van de regelgeving?

We zijn de laatste tijd veel bezig geweest met de vraag: wat is nou onze ideale klant? Dat zijn wel grotere bedrijven met behoorlijke emissies. En dan bedrijven die net onder grote corporates zitten, die hebben vaak hun eigen systemen en duurzaamheidsteams. Dus de wat grotere namen die wat moeilijker te vinden zijn. Onze focussectoren zijn productiebedrijven, de food- en agrisector en afval- en recyclingbedrijven. Maar we werken nu ook voor grote onderwijsinstellingen. Bij voorkeur zit het hoofdkantoor van onze klanten in de Benelux, als de besluitvorming elders zit wordt het moeilijker. De vijver in de Benelux is best wel groot. De verwachting is dat bijna 3500 bedrijven moeten gaan rapporteren volgens de nieuwe regelgeving. En natuurlijk kijken we ook verder binnen Europa.

Als jullie een traject starten met een bedrijf, hoe ziet dat er dan uit?

We hebben een vijfstappenplan. Dat begint met het bepalen van de scope. Welke bedrijfsonderdelen en emissiebronnen, zoals gas en elektriciteit, nemen we mee? Dit bakenen we af. Dan gaan we naar stap 2, dit is het identificeren van de databronnen zoals energie, inkoopsysteem en andere data. Deze data koppelen we aan ons platform en dan gaan we rekenen. Dit wordt automatisch gedaan door onze software. Vervolgens komen we bij de rapportage en de dashboards, zodat wij het inzichtelijk en op een praktisch toepasbare manier terug kunnen geven aan de klant. Zodat ze in een oogopslag zien waar ze staan.

Je hebt dan dit rapport, maar er moet dan nog wel wat mee gedaan worden zodat het uiteindelijk in de bedrijfsvoering komt?

Ja, en wij denken dat het alleen gaat werken als je frequent gaat meten. Net zoals je bij je financiën elke maand een rapport hebt, willen wij dit ook voor impact. Wij vinden dat het weg moet bij de ‘duurzaamheidsclubjes’ en dat het gewoon breed de organisatie in gaat. Zo kunnen veel mensen er echt wat mee gaan doen.

Wat is voor jullie de eindstreep?

Ons uiteindelijke doel is dat het voor alle bedrijven in Europa logisch wordt om net zoals hun financiën, ook hun impact te meten. We hebben veertig jaar gedaan over het maken van regelgeving voor financiële jaarverslagen. Dat doen alle bedrijven nu op dezelfde manier. Wij hopen om in tien jaar hetzelfde punt te bereiken, maar dan op het gebied van impact. Als wij dit vier keer zo snel moeten doen, helpt het natuurlijk niet dat elk bedrijf het wiel opnieuw uit moet vinden. Dat doen wij dus voor ze.

Er is natuurlijk uniforme regelgeving op dit gebied, alleen nog niet voor elk bedrijf. Ja, en de regelgeving is nog volop in ontwikkeling. Toen wij begonnen was dat er nog niet. In de EU wordt het ‘one size fits all’, wat hartstikke fijn is want dan is er consistentie in de standaard. Je krijgt dan wel verschillende standaarden, naast de Europese ook een Amerikaanse standaard en een soort ‘globale’ standaard. Ik denk dat we met de verbeterde duurzaamheidsstandaarden een heel eind kunnen komen. Dan wordt het uiteindelijk net zo makkelijk om een impact rapportage van een Chinees bedrijf te lezen als dat van een Amerikaans bedrijf. Dat zou heel fijn zijn, zodat iedereen gewoon betere keuzes kan gaan maken op bijvoorbeeld het gebied van inkoop en het selecteren van partners.

Ik denk ook dat het ondernemers uitdaagt om na te denken over niet alleen het gewin
van geld.

Ja, en heel veel ondernemers beseffen zich dat. Waar veel bedrijven moeite mee hebben, is de vertaalslag: wat kan ik doen, wat is in mijn bedrijf nou belangrijk en hoe kan ik monitoren of ik de juiste dingen aan het doen ben? Hier hebben heel veel bedrijven moeite mee, het is heel nieuw namelijk.

Wat wil jij andere ondernemers meegeven uit jouw ervaring?

Heel simpel eigenlijk: begin. Begin met een overzichtelijke scope, begin met iets wat past bij jouw bedrijf en ga experimenten. Over de tijd kan je dan verbeteren en wordt je er gewoon veel beter in. Er is veel terughoudendheid dus het is belangrijk om gewoon te beginnen, je gaat dan zien dat het wel mogelijk is voor jouw bedrijf.

Fotografie: Denise Motz – Denise Motz Photography
Copy: Kees Filius – Son Agency
Transcriberen: Floris Hollander

Zoek op artikel

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Sluit je aan bij de community en ontvang de nieuwsbrief met artikelen, events en andere ontwikkelingen!