Democratie van morgen

Is één CPB te weinig?

15.03.2017

Imre

Leestijd: minuutje

Probleem is dat het CPB een monopoliepositie heeft in doorrekenland.

Waarom liet een aantal partijen hun partijprogramma níet doorrekenen door het CPB? Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren noemde als reden dat het CPB ten onrechte alles in marktwaarde uitdrukt. De kritiek is dat het CPB redeneert vanuit een bepaald denkkader, vanuit marktwerking, een groeiend BBP, een lineaire economie.

Wat als je als politieke partij niet wilt sleutelen aan de processen bínnen dit denkkader, maar het kader zélf wilt veranderen? Als je radicale ideeën hebt over een basisinkomen of een volledige kringloopeconomie. Dan kan de doorrekening van het CPB tekortschieten, omdat deze redeneert vanuit het systeem dat je juist wilt hervormen.

Moeten alle partijen het voorbeeld van Thieme volgen? Nee, op zich is het niet per se verkeerd dat het CPB rekent vanuit een bepaalde invalshoek. Probleem is wel dat het CPB een monopoliepositie heeft in doorrekenland. Het kan geen kwaad om planbureaus op te zetten die andere criteria hanteren.

Een eerste voorzet wordt gedaan door het Open Planbureau, dat onlangs een manier van doorrekenen testte waarbij de nadruk niet op marktwaarde lag,  maar op menselijke waarden. Voor vandaag komt het te laat, maar het moet haalbaar zijn om bij de volgende verkiezingen meer keuze te hebben in doorrekenmethodes.

Meer lezen

Is de CPB-doorrekening misleidend?
Interview Marianne Thieme

Afbeelding: Wikimedia Commons

Zoek op artikel

Meer lezen

Blijf op de hoogte

Sluit je aan bij de community en ontvang de nieuwsbrief met artikelen, events en andere ontwikkelingen!