Initiatieven

Witboek

Stel je een radicaal anders sociaal-fiscaal stelsel voor. Waarin we de stap zetten van een minimuminkomen naar een basisinkomen. We dagen elke lezer uit om...

Stel je een radicaal anders sociaal-fiscaal stelsel voor. Waarin we de stap zetten van een minimuminkomen naar een basisinkomen. En van ingewikkelde sociaalfiscale regelingen en arbeidsbelastingen naar een Belasting op Onttrokken Waarde. Met zo’n stelsel wordt de uitputting van hulpbronnen een halt toe geroepen. En ontstaat volledige werkgelegenheid, ongekende economische dynamiek en basiszekerheid voor iedereen.

Het stelsel dat we in dit witboek voorstellen is neutraal, in de zin dat het niet is ingestoken vanuit een bepaalde politieke kleur. We dagen elke lezer uit om aan het witboek bij te dragen, door positief-kritische kanttekeningen te plaatsen en aanvullingen voor te stellen. Op termijn zullen we hier een Wiki-omgeving voor inrichten, zodat we met een uitdijende kring van bijdragers kunnen komen tot een scherp plan met breed draagvlak. Stay tuned.

Blijf op de hoogte

Sluit je aan bij de community en ontvang de nieuwsbrief met artikelen, events en andere ontwikkelingen!